Hallinto

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry

Liittokokous

Joka neljäs vuosi kokoontuva liittokokous on EKL:n ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin

Valtuusto

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää päätäntävaltaa liiton asioissa. Valtuusto kokoontuu normaalisti kerran vuodessa

Valtuustoon kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, yksi piirin jäsenen edellisen kalenterivuoden lopussa ollutta jokaista alkavaa 2000 jäsenlukua kohti. Piirillä on oikeus nimetä ehdokkaita. Hallitukseen kuuluva henkilö ei voi kuulua jäsenenä eikä varajäsenenä valtuustoon.

Hallitus

Liiton lainmukaisena hallituksena on hallitus, jonka muodostavat varsinaisen liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisitoista (15) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinnassa pyritään piirikohtaiseen tasapuolisuuteen.

EKL:n jäsenet

Piirin hyväksymisestä liiton jäseneksi päättää valtuusto. Liiton jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Piiri

EKL:n hallitus jakaa maan piireihin. Piirin alueena on pääsääntöisesti valtiollisten vaalien vaalipiirin alue.

Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirin hallitus.

Piirikokous

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja –ajasta päättää piirin hallitus.

Piirin jäsen (=yhdistys), joka on suorittanut piirin kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Piirin hallitus

Piirin sääntöjenmukaisena hallituksena on piirin hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi, ja vähintään 6 ja enintään 12 muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinnassa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen.

Piirin jäsenet

Piirin jäsenenä voi olla jokainen piirin toiminta-alueella oleva liiton rekisteröity jäsenyhdistys, jonka piirin hallitus hyväksyy jäseneksi.

Jäsenyhdistys

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous
maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Kokouspaikasta ja -ajasta päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja vähintään 4 ja enintään 8 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 8 varajäsentä.