Rekisteriseloste

TIKKURILAN SEUDUN ELÄKKEENSAAJAT ry:n REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999)

EU:n tietosuoja-asetus GDPR  25.5.2018

Laatimispäivä: hallitus 10.4.2018

1.Rekisterinpitäjä

Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marja-Liisa Saares

Horsmakuja 2 B 60

01300 Vantaa

Puh 0442583500

marjaliisa.saares@gmail.com

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajat ry:n jäsenten henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.  Rekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin on tallennettu yhdistyksen jäsenten etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivä, mahdolliset palkitsemiset (vapaajäsenyys, EKL:n ansiomerkit yms) sekä jäsenmaksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot  kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7. Henkilötietojen turvaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot käsitellään digitaalisesti. Ne on suojattu ja tallennettu Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajien jäsenrekisterijärjestelmään, johon on pääsy vain jäsenrekisteristä vastuussa olevilla henkilöillä.

8. Oikeus tarkistaa omat tiedot

Jokaisella jäsenellä on oikeus nähdä jäsenrekisteristä omat tietonsa, tarkastaa tietonsa, saada tietonsa korjatuksi sekä oikeus kieltää tietojensa käytön johonkin tarkoitukseen, esim. Eläkkeensaaja-lehden lähettämiseen.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaajat-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään jäsenmaksun laskutusta varten.

10. Tietojen poisto rekisteristä

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

11. Jäsenrekisteriin käyttöoikeudet.

Hallitus on vastuussa jäsenrekisterin pitämisestä. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on jäsenasioiden hoitajalla sekä kahdella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.

12. Rekisteriselosteen säilyttäminen

Tätä rekisteriselostetta säilytetään jäsenrekisterin yhteydessä.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.