Yhteystiedot

Puheenjohtaja Lassi Liljanto
Laila Kousa, varapuheenjohtaja
Pirkko-Liisa Immonen, sihteeri
Marja-Liisa Saares
Helvi Kautiainen
Tuula Lappalainen
Paul-Erik Söderlund
Reino Lappalainen, varajäsen
Maija Kuivalainen, varajäsen
Ritva Nordlund, Tuula Lappalainen ja Ritva Raappana matkavastaavat

Yhdistyksen vuoden 2022 hallitus:

Puheenjohtaja Lassi Liljanto

Hallituksen varsinaiset jäsenet: Pirkko-Liisa Immonen, Laila Kousa, Marja-Liisa Saares, Paul-Erik Söderlund, Helvi Kautiainen ja Tuula Lappalainen

Varajäsenet: Maija Kuivalainen ja Reino Lappalainen

 

Toimihenkilöt  2022

 

Puheenjohtaja Lassi Liljanto, 050 060 6378, lassi.liljanto1@gmail.com

Varapuheenjohtaja Laila Kousa, 044 255 6208, laila.kousa@kolumbus.fi

Sihteeri, Pirkko Immonen 040 537 0066, pico.immonen@gmail.com

Rahaliikenteen hoitaja Laila Kousa, varalla Lassi Liljanto

Jäsenasioiden hoitaja Marja-Liisa Saares, 044 258 3500, marjaliisa.saares@gmail.com ja varalla Helvi Kautiainen, 050 357 7448, helvi.kautiainen@saunalahti.fi

Koulutusvastaava, Lassi Liljanto 050 060 6378, lassi.liljanto1@gmail.com ja varalla Reino Lappalainen reiska.lappis@hotmail.com

Avustukset, Marja-Liisa Saares, 044 258 3500,  marjaliisa.saares@gmail.com, varalla Paul-Erik Söderlund, puh 040 596 7035, pauleriksoderlund@gmail.com

Tiedotus: kotisivut, jäsenkirjeet ja facebook: vastuuhenkilöt  Marja-Liisa Saares, Pirkko-Liisa Immonen ja Lassi Liljanto

Ohjelmatoimikunta, Asta Eskelinen vetäjä, 050 451 5436, asta.eskelinen7@gmail.com 

Kerhomaksujen kerääjä, Marja Oksanen, 041 432 4036 ja varalla Helvi Kautiainen,050 357 7448

Arpajaisvastaava, Tuula Lappalainen, 040 83705388, tuulaklappalainen@gmail.com

Myyjäisvastaava, Ritva Raappana ja Ritva Nordlund

Lehti-ilmoitukset: Laila Kousa,

Juhlavastaava, Laila Kousa, 

Matkavastaavat Ritva Nordlund, 050 364 6539, ritva.nordlund@elisanet.fi, Ritva Raappana, 040 705 7361, ritvaraappana@hotmail.com ja Tuula Lappalainen, puh 040 837 5388, tuulaklappalainen@gmail.com